back to home dude

Điệp Viên P Phản Công

Điệp Viên P Phản Công

Về Điệp Viên P Phản Công

Các đồng nghiệp của Điệp Viên P đã bị bắt. Vậy nên đã đến lúc Điệp Viên P phải bắt đầu chiến đấu! Giúp cậu ấy trong nhiệm vụ và đưa các đồng nghiệp của cậu ấy về nhà an toàn. Thu thập vàng, giải phóng cho các đồng nghiệp của cậu ấy và tiết kiệm sức mạnh của bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình sẽ phải đối mặt với bao nhiêu kẻ thù. Chúc bạn may mắn!