back to home dude

Agent Hooker

Agent Hooker

Về Agent Hooker

Làm một đặc vụ bí mật là một việc không hề dễ dàng. Bạn nghĩ rằng mình có thể hoàn thành công việc không? Hãy cho chúng tôi thấy! Dùng mạng lưới của bạn để di chuyển và đến được lối thoát. Tất nhiên là đến được lối thoát sống sót an toàn là việc quan trọng. Và hãy cẩn thận với bất kỳ mối nguy hiểm nào mà bạn gặp phải. Chúc may mắn, đặc vụ!