back to home dude

Age of War 2

Age of War 2

về Age of War 2

Hãy tiêu hủy căn cứ của địch và phòng thủ căn cứ của bạn bằng cách xây những đơn vị và tháp pháo để bảo vệ chính mình chống đối lại với các kẻ thù trong máy tính.