back to home dude

Age of Defense 3

Age of Defense 3

về Age of Defense 3

Trong thời đại sỏi đá, bạn phải cảnh giác với những kẻ thù nguy hiểm. Đánh bại những kẻ thù và bảo vệ vùng đất của bạn.