back to home dude

Aether

Aether

về Aether

Tiến đến các hành tinh khác bằng cách đóng chốt trên những đám mây và đong đưa. Mỗi hành tinh có một trò chơi. Hoàn tất trò chơi để mang lại màu sắc cho thế giới đó.