back to home dude

Adventure Time Bad Atticube

Adventure Time Bad Atticube

về Adventure Time Bad Atticube

Fin và Jake đang bị mắc kẹt trong một thế giới của những khối vuông. Có một lối ra nhưng họ không thể đến được đó. Jake phải ăn rất nhiều bánh để có thể lớn lên. Nhưng một con mèo ngu ngốc đang làm mọi thứ mất vui. Hãy ngăn con mèo lại và để Jake ăn những chiếc bánh.