Thể loại thấp hơn

Adventure Capitalist

Sắp xếp theo 

Adventure Capitalist

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Adventure Capitalist hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 4Trò chơi Adventure Capitalist khác nhau, ví dụ như I Want To Be A Billionaire & Hành Trình Của Nhà Tư Bản 4. Bắt đầu kinh doanh của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu từ nhỏ, nhưng bạn phải cố gắng đầu tư để được mở kinh doanh lớn hơn. Càng lớn, càng nhiều tiền hơn để thanh một triệu phú!
Kỹ năng

Gửi phản hồi