back to home dude

Adelantado Trilogy: Tập 3

Adelantado Trilogy: Tập 3

về Adelantado Trilogy: Tập 3

Những cuộc phiêu lưu Adelantado đã đưa bạn đến một thế giới mà những con khủng long đang sống! Nói chuyện với dân làng, thu thập đúng các vật liệu thích hợp và hoàn thành nhiệm vụ đầy thử thách. Bạn có thể xây dựng một vương quốc mới từ đầu?