back to home dude

Adelantado Trilogy: Book 2

Adelantado Trilogy: Book 2

Về Adelantado Trilogy: Book 2

Bắt đầu một cuộc hành trình khác và giúp đỡ dân làng! Nói chuyện với những nhân vật khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ của họ và sửa những tòa nhà bị hư hại. Bạn có thể hoàn thành mọi mục tiêu trong trò chơi này?