back to home dude

Adelantado Trilogy: Book 1

Adelantado Trilogy: Book 1

về Adelantado Trilogy: Book 1

vào vai những chiến binh dũng mãnh và phối hợp với những thủ lĩnh ấn để xây lại những ngôi làng bị hư hại. Lập ra những chuyến đi đầy thú vị, khám phá khu rừng và tìm ra những kho báu ẩn náu! Bạn có thể cố gắng và hoàn thành quyển sách đầu tiên của Adelantado Trilogy không?