back to home dude

ABC Jumpers

ABC Jumpers

Về ABC Jumpers

Đừng để các chú rối này té ngã. Những chiếc dù của chúng sẽ mở ra bằng cách nhấn vào những chữ cái thuộc về chúng. Quan sát và nhanh mắt nhé.