back to home dude

A Trashy Love Story

A Trashy Love Story

về A Trashy Love Story

Hãy giúp túi rác này đến được với chiếc thùng vào cuối những cấp độ và tái hợp 2 người yêu nhau trong trò chơi lãng mạn này! Cẩn thận với những chướng ngại vật và những vật nhọn.