back to home dude

A Small Car

A Small Car

về A Small Car

Hãy giúp chiếc xe nhỏ nhắn này hoàn thành cuộc chơi càng nhanh càng tốt. Điều này trông có vẻ dễ dàng, nhưng chặng đường đầy những đoạn công.