back to home dude

A Parting Shot 2

A Parting  Shot 2

về A Parting Shot 2

Trong trò chơi này, bạn là một tay bắn cung. Đánh bại kẻ thù của bạn với cây cung và mũi tên chết người của bạn!