back to home dude

99 vấn đề

99 vấn đề

về 99 vấn đề

Trên đường đi có 99 vấn đề bạn cần phải giải quyết! Làm những khối nhảy bằng cách nhấn vào nút và tránh tất cả những vật cản trên đường đi. Bạn có thể hoàn thành trò chơi đầy thử thách này không?