back to home dude

99 Balls Evo

99 Balls Evo

Về 99 Balls Evo

99 Balls Evo là trò chơi kỹ năng đầy thử thách và vui nhộn. Nếu những trái bida được tạo nên bởi những con rô bốt thì hình thù của chúng cũng sẽ giống như thế. Hãy sử dụng cây cơ bida để đánh vào những quả bóng được đánh số. Mỗi lần cây cơ bida đánh vào một trái bóng, số lượng sẽ được giảm xuống. Bạn có thể đánh trúng hết tất cả các trái bóng bida trên bảng không?