back to home dude

8 Số

8 Số

Về 8 Số

8 Số là một trò chơi trí tuệ vui nhộn! Nối những hộp số mặt cười với nguồn điện để kích hoạt chúng. Nối nguồn điện với ổ điện bằng cách sắp xếp lại các hộp số để định hướng cho dòng điện!