back to home dude

8 chìa khoá

8 chìa khoá

Về 8 chìa khoá

Bạn bị nhốt dưới tầng hầm. Hãy tìm 8 chiếc chìa khoá bị giấu để mở cửa và trốn thoát.