back to home dude

7 kỳ quan: Kho báu số 7

7 kỳ quan: Kho báu số 7

về 7 kỳ quan: Kho báu số 7

Đổi những viên kim cương để tạo nên sự kết hợp gồm 3 hay nhiều viên hơn nữa. Chuyển tấm bảng để tránh những chướng ngại vật. Hãy cố gắng cho chiếc chìa khóa bằng đá vào trong lỗ.