back to home dude

5 xí ngầu

5 xí ngầu

Về 5 xí ngầu

Cố gắng giành số điểm cao nhất trong vòng 13 lượt chơi, lắc 5 xí ngầu cùng lúc.