back to home dude

5 hạt dẻ

5 hạt dẻ

về 5 hạt dẻ

Hãy bắt lấy 5 hạt dẻ và ném chúng vào rổ của Scrat. Bạn sẽ được điểm cho mỗi hạt bạn thu được.