back to home dude

5 đêm ở nơi của Freddy

5 đêm ở nơi của Freddy

Về 5 đêm ở nơi của Freddy

Freddy Fazbear là một kẻ giết người tàn nhẫn. Bạn bị bắt cóc bởi, người mà bạn đã đoán ra, Freddy Fazbear. Hãy thoát khỏi đó trước khi quá muộn. Dùng tất cả những năng lực mà bạn có để trốn thoát. Freddy rất điên rồ.