back to home dude

54 Dead Miles

54 Dead Miles

Về 54 Dead Miles

Hãy nghiền nát tất cả những con ma. Khi bạn tiêu hủy càng nhiều con, bạn sẽ có càng nhiều tiền. Mua nâng cấp với số tiền bạn có để trang bị thêm cho chiếc xe của bạn.