back to home dude

4TwoDots

4TwoDots

Về 4TwoDots

Nối các điểm và loại bỏ chúng khỏi vùng chơi. Bạn có thể nối chúng theo chiều dọc và chiều ngang, nhưng bạn không thể nối chúng theo đường chéo. Bạn có thể đóng những điểm được nối thành một khối không? Nếu vậy tất cả những điểm cùng màu sẽ bị loại bỏ. Hãy nhìn thật kỹ, nối và đạt được mục tiêu trước khi bạn dùng hết số lượt đi. Chúc bạn may mắn!