back to home dude

4th and Goal 2015

4th and Goal 2015

Về 4th and Goal 2015

Bạn có xem Super Bowl năm nay không? Chúng tôi chắc chắn rằng bạn có thể nghĩ ra một chiến lược tốt hơn cả những người chuyên nghiệp kia. Bạn có thể cắt ngang một trò chơi saving throw chẳng hạn? Chọn chiến lược tốt nhất của bạn và chiến thắng cuộc thi. Chúc bạn may mắn!