back to home dude

40xEscape

40xEscape

Về 40xEscape

Bạn có thể tẩu thoát 40 lần qua cùng 1 chiếc cửa? Mỗi lần bạn phải thực hiện một điều khác biệt để mở nó ra! Bạn có thể mở ra bao nhiêu lần để hoàn tất trò chơi này?