Thể loại thấp hơn

3D Zombie Hell Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi 3D Zombie Hell hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Trò chơi 3D Zombie Hell khác nhau, ví dụ như Địa ngục thây ma 3D 1 & 3D Địa ngục thây ma 2

Những thây ma tiếp tục đến mà không kết thúc. Chúng tôi không biết làm thế nào để ngăn chặn các zombies. Chúng tôi đã thử tất cả mọi thứ! Có lẽ bạn có thể giúp chúng tôi? Sử dụng tất cả các khẩu súng để tiêu diệt các zombie ác. Bạn có thể cứu chúng ta không?

Cuộc phiêu lưu

Gửi phản hồi