back to home dude

3D TD

3D TD

về 3D TD

Trong thế giới 3D này công việc của bạn là tấn công kẻ thù! Đặt những tòa tháp khác nhau, với những khả năng đặc biệc của chúng, dọc theo con đường để chặn đối thủ của bạn. Bạn có thể nghĩ ra một kế hoạch chiến lược để chiến thắng trận chiến và ngăn không cho bất cứ ai đến được phía cuối con đường?