back to home dude

3D Flight Sim: Rings

3D Flight Sim: Rings

về 3D Flight Sim: Rings

Hãy lên chiếc máy bay của riêng bạn và bay qua những chiếc vòng lơ lửng với tốc độ nhanh nhất có thể! Luôn giữ máy bay trong tầm kiểm soát, nếu không bạn sẽ bị rơi!