back to home dude

3D Địa ngục thây ma 3

3D Địa ngục thây ma 3

về 3D Địa ngục thây ma 3

Nếu bạn sợ bóng tối và những nơi ma quỷ thì trò chơi này không dành cho bạn! Khám hiểm nghĩa địa và tìm những độc dược và vũ khí. Chiến đấu với những thây ma mà bạn thấy. Hãy mạnh mẽ, những thây ma sẽ tấn công bạn theo từng đợt! Bạn có thể tồn tại đến cuối mỗi màn chơi?