back to home dude

3D Địa ngục thây ma 2

3D Địa ngục thây ma 2

về 3D Địa ngục thây ma 2

Bạn đã bị nhốt trong một ngục tối với một lũ thây ma! Dùng những vũ khí của bạn để chiến đấu với kẻ thù và làm mọi cách để trốn thoát!