back to home dude

3 Pandas 2: Night

3 Pandas 2: Night

về 3 Pandas 2: Night

Gia đình nhà gấu trúc đã trốn thoát khỏi tàu nhưng lại bị mắc kẹt trên đảo! Hãy khám phá hòn đảo và giải câu đố ở mỗi cấp độ qua việc kích hoạt các đối tượng khác nhau!