back to home dude

3 Chú gấu trúc ở Nhật Bản

3 Chú gấu trúc ở Nhật Bản

Về 3 Chú gấu trúc ở Nhật Bản

Gấu trúc là loài sinh vật bị đe dọa. Vậy bạn phải cẩn thận với 3 chú gấu tinh quái nghịch ngợm này. Bạn có thể dẫn đường cho chúng ở Nhật Bản và đưa chúng đến nơi an toàn không? Bạn cũng có thể giúp đỡ những người trên đường đi. Chỉ cần nhấn chuột vào lời gợi ý và có thể bạn sẽ giải được những điều bí mật.