back to home dude

3 chú gấu trúc ở Brazil

3 chú gấu trúc ở Brazil

về 3 chú gấu trúc ở Brazil

3 chú gấu trúc bị mắc kẹt ở Brazil. Hãy giúp chúng tìm đường đến đích bằng cách dùng chuột thực hiện những hành động khác nhau. Liệu bạn có thể khiến chúng phối hợp cùng nhau để đạt được mục tiêu?