back to home dude

25 Thành phố ở Đức

25 Thành phố ở Đức

Về 25 Thành phố ở Đức

Bạn có biết vị trí của những thành phố này ở nước Đức? Chỉ ra chúng trên bản đồ với số lần thử ít nhất.