back to home dude

25 thành phố của Thụy Điển.

25 thành phố của Thụy Điển.

Về 25 thành phố của Thụy Điển.

Chỉ ra 25 thành phố của Thụy Điển. Cố gắng để không phạm phải sai lầm.