back to home dude

2020 Reloaded

2020 Reloaded

Về 2020 Reloaded

Trong năm 2020, đã đến lúc cho trò chơi xếp hình. Ở cuối màn hình của bạn, bạn có những khối tòa nhà. Với những khối này, bạn phải xếp đầy màn hình theo cách bạn muốn. Hãy xếp đầy nó theo đường ngang, đường thẳng. Đó là sự lựa chọn của bạn. Hãy ghi điểm và xóa sạch bảng. Chúc bạn may mắn.