back to home dude

1 người bao vây

1 người bao vây

về 1 người bao vây

Nắm bắt những viên đạn và ném chúng trở lại vào lâu đài mà không bị trúng chính mình.