back to home dude

1941 Frozen Front

1941 Frozen Front

Về 1941 Frozen Front

Là một người trong quân đội, bạn phụ trách cả một nhóm. Bạn đang điều hành quân đội của bạn để chiến thắng và đảm bảo rằng trận chiến sẽ chiến thắng. Bạn cần phải có một chiến lược đúng đắn để chiến thắng vậy nên hãy bắt đầu cuộc huấn luyện của bạn, bắt đầu trận chiến và chiến thắng!