back to home dude

13 vị thần

13 vị thần

Về 13 vị thần

Chiến đấu chống lại mọi người! Cẩn thận, chúng liên tục trở nên mạnh hơn nên đừng quên mua các vũ khí mới.