back to home dude

13 ngày trong địa ngục

13 ngày trong địa ngục

về 13 ngày trong địa ngục

Hãy cố gắng sống sót 13 ngày dưới địa ngục. Hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý, nhưng liệu nó có đáng tin không?