back to home dude

12 Space Invade

12 Space Invade

về 12 Space Invade

Vào trong chiếc phi thuyền và chiến đấu với những con ngựa và người ngoài hành tinh. Bắn gụt họ bằng súng la de của bạn và tránh những cuộc tấn công đang tới.