back to home dude

11 X 11

11 X 11

về 11 X 11

Điều khiển đội banh của bạn trong trò chơi đá bóng nối mạng! Hãy chơi cùng những bạn chơi khác và đánh bại họ để giành giải quán quân trong mùa bóng này. Xem bạn có thể quản lý nhân lực thật tốt để chiến thắng những người chơi khác không nhé?