back to home dude

10 x 10

10 x 10

Về 10 x 10

10 x 10 là trò chơi giống như Tetris. Bạn biết trò chơi phổ biến Tetris chứ? Tất nhiên là bạn biết rồi! Trong trò chơi 10x10, những khối gạch sẽ không rơi xuống mà chúng được đặt ở phía dưới màn hình. Bạn sẽ có một màn hình rộng 10x10 ô vuông. Khi một hàng được lấp đầy bởi những khối gạch, nó sẽ tự biến mất. Hãy chọn một chiến lược và giành được điểm số cao nhất. Bạn sẽ thua nếu bạn không còn chỗ trống!