back to home dude

10 Bullets

10 Bullets

về 10 Bullets

Bạn có thể tiêu diệt được bao nhiêu con thuyền với 10 viên đạn mà bạn có? Nhấp vào thanh khoảng cách để đốt cháy và quan sát những chuỗi phản ứng cháy nổ xảy ra. Hãy cố tiêu hủy càng nhiều thuyền càng tốt với 10 chí tử viên đạn mà bạn có.