back to home dude

1010 Deluxe

1010 Deluxe

Về 1010 Deluxe

Sân chơi 10 nhân 10 khối được sử dụng để chơi Tetris. Hãy xếp khối ở cuối trò chơi và sân chơi để hình thành - giống như trong Tetris - đường của 10 khối để ghi điểm. Bạn có thể ghi được điểm cao lần nữa không?