back to home dude

100 Con quỷ nhỏ

100 Con quỷ nhỏ

về 100 Con quỷ nhỏ

Những con quỷ. Rất nhiều những con quỷ nhỏ. Bạn có thể cứu chúng không? Chúng đang bị mắc kẹt sau cánh cửa hầm. Mở cánh cửa để chúng rơi vào những thùng chứa. Hãy tiếp tục đến khi tất cả những con quỷ được đổi màu. Hãy cẩn thận và đừng để chúng bị rơi ra ngoài. Bạn làm rơi tất cả chúng ra ngoài? Vậy bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Hãy cố gắng đến được màn chơi cuối cùng!