back to home dude

1001 Arabian Nights

1001 Arabian Nights

Về 1001 Arabian Nights

Tập hợp những mảnh vàng của kho báu bằng cách di chuyển chúng tới lui, lên xuống. Xóa những hình giống nhau phía dưới những mảnh vàng để di chuyển chúng xuống dưới.