back to home dude

-1066-

-1066-

Về -1066-

Đấu lại những trận chiến kinh điển trong trò chơi chiến tranh mang tính lịch sử này. Chọn khu vực chiến đấu, đội quân, chiến lược và cố gắng điều khiển trận đấu để giành chiến thắng.