Từ chối

Tổng quát


FunnyGames.vn là trang web đặc biệt giúp cho sự phát triển của trẻ em. Hàng tuần có rất nhiều trò chơi mới được thêm vào FunnyGames.vn. Tại đây các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều trò chơi trực tuyến. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chơi trực tiếp các trò chơi trên trang web mà không cần cài đặt trên máy tính.

Chúng tôi rất coi trọng chất lượng của các trò chơi. Vì vậy các trò chơi luôn được kiểm định trước khi chúng được đưa lên trang web.

Thông báo riêng


Internet giúp mọi thứ có thể. Thông qua Internet bạn có thể nhận liên lạc của tất cả mọi người trên thế giới hay yêu cầu các dịch vụ, đặt hàng và tìm kiếm thông tin bạn mong muốn. Ngoài ra FunnyGames.vn cũng cung cấp dịch vụ cá nhân. Đối với các dịch vụ đôi khi chúng tôi cần thông tin của những khách hàng như bạn. Những qui định dưới đây chúng tôi đã đặt ra cho mình để cho bạn sự đảm bảo rằng chúng tôi cẩn thận với những thông tin đưa ra. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo những quy tắc này.
 • Nếu FunnyGames.vn ghi chép thông tin cá nhân của bạn, bạn sẽ được thông báo; bạn luôn có sự lựa chọn để đảm bảo rằng dữ liệu của mình không bị ghi chép lại; điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng một số dịch vụ.
 • Nếu thông tin của bạn được ghi chép không chính xác thì FunnyGames.vn sẽ xóa bỏ. Bạn có thể gửi thư yêu cầu đến FunnyGames.vn.
 • Nếu như không có sự đồng ý của bạn thì người thứ ba sẽ không xem được các thông tin cá nhân của bạn, cũng như các thông tin sẽ không được chuyển giao đến người thứ ba.
 • Các nhà quảng cáo tại FunnyGames.vn hay các đối tác của FunnyGames.vn có thể sử dụng các cookie để nâng cao chất lượng chiến lược quảng cáo của họ. Qua những cookie này họ có thể biết được những trang web quảng cáo nào bạn đến thăm.
 • Bạn phải tự chịu các rủi ro với những gì bạn tải về máy tính từ trang web này. Thiệt hại từ việc sử d���ng, tải về, quay số và/hoặc cài đặt không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.
 • FunnyGames.vn có quyền sửa đổi thông báo riêng này. Mỗi điều chỉnh sẽ được công bố trên trang web này.

Bản quyền về trò chơi


Để giảm tối thiểu các rủi ro vi phạm bản quyền ở bất kỳ trò chơi nào mà chúng tôi đã ghi lại, chúng tôi đã có một số biện pháp. Thông qua trang web này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến người sử dụng hay bất cứ ai quan tâm.
 • Trước khi đưa các trò chơi lên trang web, chúng tôi đã xin bản quyền trò chơi và được sự công nhận quyền sở hữu tác giả.
 • Một số lượng đáng kể các trò chơi không cần điều kiện trên nhưng cũng có thể đưa lên trang web, và cũng có rất nhiều các trò chơi khác chúng tôi không tìm thấy hoặc không tìm lại đươc các thông tin về bản quyền thông qua Internet.
 • Một số trò chơi khác có thể được sử dụng dưới những điều kiện đặc biệt với việc xem xét các điều kiện trên. Cho đến nay, chúng tôi có thể tự đánh giá rằng FunnyGames nhận được rất nhiều sự hài lòng.
 • Chúng tôi không thay đổi (nếu có thể) về mã nguồn của trò chơi, ví dụ như những thông tin được đề cập đến về chủ sở hữu tài khoản, thương hiệu hay những thay đổi của trang web.
 • Rất nhiều trò chơi chúng tôi sử dụng kĩ thuật liên kết, điều đó có nghĩa là chúng tôi liên kết các địa chỉ Internet, nơi chứa mã nguồn trò chơi gốc và mã trò chơi (Java, Flash hay Shockwave) không bị sao chép đến máy chủ của FunnyGames.vn. Chúng tôi nhận thức được rõ rằng liên kết sâu luôn là đề tài được tranh luận, nhưng như chúng tôi được biết chưa có thông tin chính thức nào cấm việc này. Chúng tôi tin tưởng và sử dụng kĩ thuật này vì nó được sử dụng ở rất nhiều trang web khác.

Các điều luật về sự phát triển của Internet và các ứng dụng luôn được bàn cãi nhưng thông tin về việc cho phép sử dụng thì không rõ ràng và chưa đầy đủ. Mặc dù chúng tôi có ý định chân thành và mục đích rõ ràng nhưng chủ sở hữu vẫn cảm thấy mình bị xâm phạm bản quyền. Trong những trường hợp này hãy liên hệ với chúng tôi qua thư liên lạc .

Nếu sự phản hồi của bạn hợp lý và được chấp nhận, trò chơi sẽ được gỡ xuống khỏi FunnyGames.vn. Kinh nghiệm của chúng tôi đã chứng minh rằng phương pháp này hoạt động rất hiệu quả.